Nazovite nas: 048 / 812 - 010

Kategorije

Kategorija AM

U kategoriju AM ubrajaju se motokultivatori i mopedi radnog obujma motora do 50 cm3 i snage motora do 5 kW koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km/h.

Za kategoriju AM kandidati se mogu početi obučavati sa najmanje 14 godina i 6 mjeseci starosti.

Kategorija A1

U kategoriju A1 ubrajaju se motocikli bez bočne prikolice sa snagom motora do najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg, koji postiže brzinu od najmanje 90 km/h i radnog obujma motora najmanje 120 cm3.

Za kategoriju A1 kandidati se mogu početi obučavati sa najmanje 15 godina i 6 mjeseci starosti.

 
Kategorija A2

U kategoriju A2 ubrajaju se motocikli bez bočne prikolice sa snagom motora od najmanje 20 kW ali koja ne prelazi 35 kW, i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,2 kW/kg, i radnog obujma motora od najmanje 400 cm3.

Za kategoriju A2 kandidati se mogu početi obučavati sa najmanje 17 godina i 6 mjeseci starosti.

 
Kategorija A

U kategoriju A ubrajaju se motocikli bez bočne prikolice sa snagom motora od najmanje 50 kW, i radnog obujma motora od najmanje 600 cm3.

Za kategoriju A kandidati se mogu početi obučavati sa najmanje 24 godina starosti. Ako je kandidat položio kategoriju A2 sa 18 godina, tada može kategoriju A polagati sa 20 godina.

 
Kategorija B

U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i koja su namijenjena za prijevoz ne više od 8 putnika. Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Za kategoriju B kandidati se mogu početi obučavati sa 17 godina i 6 mjeseci starosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija BE

Kategorija BE sastoji se od kombinacije vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

Za kategoriju BE kandidati se mogu početi obučavati sa 18 godina uz predočenje vozačke dozvole B kategorije.